Kontaktuppgifter Oy Monihuolinta-Multisped Ab

För att få ett tillåtelse/pass till Åbo Hamn området, ring:

+358 2 274 9017  eller  274 9014.

Kontakta oss! Du kan också ge feedback med hjälp av vidstående blankett.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Monihuolinta-Multisped Oy Ab
Telikatu 9
20200 TURKU

FO-nummer: 0409146-4
Telefonnummer: 02-2749000

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Kontakt

Oy Monihuolinta-Multisped Ab
Boggigatan 9
20200 ÅBO
Tel. 02 274 9000
Fax. 02 274 9019
www.monihuolinta.com

Verkställande direktör Juha Aalto
juha.aalto(at)monihuolinta.com
direkt tel. +358 2 274 9013
Mob. +358 400 787 781

Lager

Markku Tolonen
markku.tolonen(at)monihuolinta.com
direkt tel. +358 2 274 9017
Mob. +358 44 242 0685

varasto(at)monihuolinta.com
direkt tel. +358 2 274 9017

Spedition

Jouni Alén
jouni.alen(at)monihuolinta.com
direkt tel. +358 2 274 9014
Mob. +358 40 546 7479