Speditions-, transport- och lagringstjänster

Monihuolinta Oy erbjuder mångsidiga speditions-, transport- och lagringstjänster med goda transportförbindelser i Åbo hamn. Vi erbjuder flexibel service för stora och små behov, från tändsticksask till långtradare.

  • Spedition
  • Transport
  • Lagring
  • Omförpackning
  • Uthyrning av kontors- och lagerutrymmen

Ca. 2000 m2 uppvärmt lagerutrymme och ca. 800 m3 tanklagerutrymme står till vårt förfogande i närheten av kajerna och hamnfälten.

Ta kontakt och fråga mer om våra tjänster!